Studio Deštník

Dnes je čtvrtek 25. února 2021.
http://destnik.wz.cz
destnik@seznam.cz

Opera
Získejte Firefox!

Valid HTML 4.0!

Valid CSS!

PHP extensible hypertext markup language

Obvyklá struktura XHTML dokumentu:

 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
  
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 
 <head> 
  <title>titulek dokumentu</title> 
  <link rel="stylesheet" href="styl.css" /> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1250" /> 
  <meta name="language" content="CS" /> 
  <meta http-equiv="keywords" content="klíčová slova" /> 
  <meta name="author" content="jméno autora dokumentu" /> 
 </head> 
  
 <body> 
  
 </body> 
 </html> 
 

Všimněte si těchto důlěžitých věcí: všechny tagy mají názvy z malých písmen a jsou uzavřené. Pokud nejsou párové, využívá se tzv. samouzavíracích tagů známých nám již např. z XML, od něhož bylo XHTML odvozeno. XHTML se chce stát především trasparentním značkovacím jazykem, který však stále nabízí celou řadu pohodlně vkládaných značek, čímž se od XML liší, neboť v něm se musí každý tag definovat z hlediska zobrazování na stránce. Pokud budete vytvářet XHTML dokumenty, ukládejte je s příponou .html.